Kontinuita osobností

foto: Cirone-Musi

Fritjof Capra (1939) je americký fyzik pocházející z Rakouska. Napsal řadu odborných textů a publikací, ve kterých se zabývá výzkumem v oblasti kvantové fyziky a systémové teorie. Dalším jeho zásadním tématem je…

Psychologist Abraham Maslow was a pioneer in positive psychology, envisioning what was right with his clients, rather than what was wrong.

Abraham H. Maslow (1908 – 1970) byl americký psycholog židovského původu a jeden ze zakladatelů humanistického proudu., který ovlivnil vědeckou, ale i kulturní veřejnost 20. století. K významným příspěvkům jeho práce…

Hillman

James Hillman a Sonu Shamdasani (úvahy nad Červenou knihou C. G. Junga) Carl Gustav Jung (1875 – 1961) byl lékař, psychoterapeut a zakladatel analytické psychologie. Její přínos spočívá v pochopení lidské…

Púndžou

W. L. Púndža (1910 – 97) byl myslitelem či duchovním guru šířícím Buddhovo učení směřující k poznání svého pravého Já. Jako mladý se oženil a vstoupil do indické armády, ale postavení…

Lyotard-image

Jean-Francois Lyotard (1924 – 1998) byl významným francouzským představitelem postmoderní filozofie. V tomto dodnes diskutovaném pojetí se dřívější velké ideje (metavyprávění) rozpadají na řadu dílčích „jazykových her“ v důsledku ztráty společného jmenovatele….

1950s --- Fritz Lang, Austrian-American film director and producer, wearing his habitual monocle. --- Image by © Heinz-Juergen Goettert/dpa/Corbis

Theodor W. Adorno (1903 – 1969) byl německý filozof a estetik, představitel tzv. frankfurtské školy. Od setkání s Walterem Benjaminem se soustřeďuje jeho zájem také na polemiku s „kulturním průmyslem“ –…

arendt_archive_1-071113

 Hannah Arendt (1906 – 1975) se narodila v německém Hannoveru v rusko-židovské rodině. Pod vlivem Martina Heidegera a Edmunda Husserla se dala na cestu fenomenologického přístupu, založeného na zdůrazňování lidského života v jeho…

Mann

Klaus Mann (1906 – 1949) byl inspirativním Evropanem, posléze i světoobčanem – německým spisovatelem, novinářem, kritikem, redaktorem – intelektuálem náležícím k vzrušené meziválečné periodě se svými vypjatými kulturně politickými a…

Céline

Francouzský prokletý romanopisec a jeden z nejvýraznějších autorů 20. století Louise Ferdinand Céline (1894 – 1961) se stal celosvětově proslulým hned svou prvotinou Cesta do hlubin noci. Tento velký inscenátor absurdna…

1010-virginia-woolf-1927-2

Virginia Woolf (1882 – 1941), drobná, plachá depresemi trpící žena, je vrcholnou představitelkou anglického modernismu, bořitelkou viktoriánských konvencí (především v otázce postavení ženy v rodině a společnosti) a kritičkou měšťáckého…

1 2