2015

Opava Plakát Opava_2

DOBRÝM HOSTŮM Domníván se, že přes různě motivované námitky, může být někdy žádoucí i žádané pokoušet se slovy formulovat vlastní malířské počínání. Lze polemizovat s rozšířeným postmoderním názorem, pravícím nám, že…

kotik

O DÍLE     Jan Kotík     Nepravoúhlá tabule, 1965, olej, plátno, 122 x 188 cm Začínají se psát šedesátá léta 20. století mající přinést poslední společenská nadšení bez hranic. Také u nás…

sartre-existence

VÝROČÍ                                                            Jean – Paul Sartre V letošním roce si připomínáme několik výročí spojených s osobností a dílem Jean – Paul Sartra (1905 – 80). Tento klíčový filozof a spisovatel 20. století se…

Vobecký

HOVOR      František Vobecký    Zapomenutý příběh Každá historická epocha je zpětně nahlížena v závislosti na dostupných a ustálených informacích, ale i osobní projekcí. Z jednotlivých časových period na nás dýchá nezaměnitelná atmosféra, respektované…

2.-Jiří-Karásek-ze-Lvovic

HISTORIE Karáskova galerie V atmosféře meziválečného Československa se nadále aktivovala umělecká scéna; nastal zlatý věk četných skupin, spolků, časopisů, nakladatelství i výstavních síní. Jednou z památných se stala Karáskova galerie, slavnostně otevřena…

StorchMarien1929

HISTORIE                          Aventinská mansarda Volný historický cyklus ohlížející se po významných kulturních místech, spolcích, výstavních síních a galeriích se tentokrát týká slavné Aventinské mansardy i jejího iniciátora Otakara Štorch-Mariena. Je připomínkou…

Beseda

HISTORIE                 Umělecká beseda První polovina 20. století přinesla nebývalý rozkvět moderního umění, které razantně směřovalo k novým obzorům a průzkumům. Zrychlený čas a pokrok byl vnímán ve zjitřeném sebe-vědomí jako plynulá…

Černá panna

TÉMA            Černá Matka Z královské cesty zmizel na počátku 20. století barokní palác, aby ustoupil modernímu obchodnímu domu. Po jistých obstrukcích zde vyrostla stvaba kubistického tvarosloví v podobě, jak jí známe dodnes….

Besta

Vážení hosté, dovolte, abych Vás přivítal a zmínil zde několik slov či asociací, které mě napadají v souvislosti s obrazy Pavla Besty. Žijeme, jak se obecně soudí, v době postmoderní – v době, kdy…

Hillman

James Hillman a Sonu Shamdasani (úvahy nad Červenou knihou C. G. Junga) Carl Gustav Jung (1875 – 1961) byl lékař, psychoterapeut a zakladatel analytické psychologie. Její přínos spočívá v pochopení lidské…

1 2 3