Abraham Maslow

Psychologist Abraham Maslow was a pioneer in positive psychology, envisioning what was right with his clients, rather than what was wrong.

Abraham H. Maslow (1908 – 1970) byl americký psycholog židovského původu a jeden ze zakladatelů humanistického proudu., který ovlivnil vědeckou, ale i kulturní veřejnost 20. století. K významným příspěvkům jeho práce…