Hannah Arendt

arendt_archive_1-071113

 Hannah Arendt (1906 – 1975) se narodila v německém Hannoveru v rusko-židovské rodině. Pod vlivem Martina Heidegera a Edmunda Husserla se dala na cestu fenomenologického přístupu, založeného na zdůrazňování lidského života v jeho…