W. L. Púndža, 1910 – 1997, (kontinuita osobností)

W. L. Púndža (1910 – 97) byl myslitelem či duchovním guru šířícím Buddhovo učení směřující k poznání svého pravého Já. Jako mladý se oženil a vstoupil do indické armády, ale postavení důstojníka po čase opustil a věnoval se civilnímu povolání. V roce 1942 potkal svého mistra – Šrí Ramaru Maharšiho. Koncem šedesátých let sdílel na břehu Gangy učení také s hnutím hippies a později cestoval po světě, hlásal vlastní poznání a uvědomění mimo jakékoliv struktury náboženství i bez institucí obvyklých ašrámů. „Mým ašrámem je celý vesmír“, prohlašoval. Jeho „učení“ dosud výrazně ovlivňuje svobodné duchovní cesty západního světa.

Když se vrátíme ke svému Já, nazýváme to osvícením, uvědoměním, osvobozením, volností. Když poznáte Já, víte vše.

Abyste mohli provádět zkoumání, musíte být schopni rozlišit skutečné a neskutečné.

Potřebujete oheň, abyste spálili skladiště tužeb, nahromaděných ve vaší mysli. Budou okamžitě spáleny jedinou touhou: touhou po osvobození!

První je tedy ticho, pak myšlenka a potom slova. Všechna slova jsou z říše mysli a vy se otevíráte tomu, co je za myslí… k odstranění kamufláže nepotřebujete žádné cvičení. Zůstaňte jen na okamžik tichý, pak vše zmizí a jste doma.

Hlava je ego. Ego je zrození, jež míří k řezníkovi… Já hlavy nechci. Já chci srdce. Vy mluvíte z hlavy. Zbavte se jí!

Ego je oddělením a toho se musíte vzdát. V tomto oddělení je ego subjektem a Bůh objektem… Vnitřní guru je vaše vlastní Já.

Celý vesmír vzniká a zaniká ve vašem nitru… ve vaší mysli nesmí vzniknout ani pojem hledání.

Co je „já“? Když budete „já“ zkoumat, zmizí. Když zmizí, vejde do svého zdroje, a když se ponoří do zdroje, stane se toto „já“ ne-já.

Nic, co je konáno s představou času, nás nepovede ke svobodě, Já je mimo čas. Musíte z času vyskočit.

Zůstaňte tichý. Celá struktura náboženství se pak zhroutí. Náboženství vám přináší strach. Strach z pekla. Všechna náboženství učí tomuto strachu, všechna jsou založena na strachu z pekla. Žádné náboženství neučí, jak zůstat tichý. Zůstanete-li tichý alespoň na pár minut v průběhu celého života, možná se vám podaří dosáhnout míru.

Netoužíte-li po ničem, dostanete vše, co existuje, aniž jste o to žádali.

Musíte se tázat „kdo jsem“? A toto dotazování spálí vše, co leží v cestě… mysl nás vždy vede k minulosti, minulým potěšením a zvyklostem a tak přežvykujete své zvyky. Najít svou tvář (nyní) je to jediné, co je nové. Je to odvaha. Zůstaňte (zde), překročili jste oceán. Vaše práce je skončena. Bude o vás pečovat jiná síla zvaná pradžňa, transcendentální řízení.

Z knihy Satsang s H. W. L. Púndžou – Procitni a chechtej se, Avatar, Praha 2004, vybral a sestavil Radan Wagner

Púndžou

Success, your comment is awaiting moderation.