2007

Světla a stíny, 2007, 110x95 cm, akryl, plátno

Radan Wagner se nedotýká nejzazších poloh mezi zcela světlým a úplně temným. Jen zřídka je přímým vyznavačem vrženého stínu. Ocitá se v meziprostoru, kde zšeřelé není protikladem prosvětlování, ale z čeho lze…

Suška2

Konverze odpadu v umělecká díla V Thámově hale v Karlíně je k vidění výstava Čestmíra Sušky (1952), představující umělcovy sochařské realizace z poslední doby. Umístěním, pojetím i vyzněním se instalace vymyká běžné nabídce zdejšího uměleckého…

Ságlová

Po nedávné pražské přehlídce se výstava všestranné autorky, náležející k výrazným, avšak nepříliš známým osobnostem českého výtvarného umění druhé poloviny 20. století, přesunula do moravské metropole. Jádro souboru zůstává stejné, liší…

Medková

Mikuláš Medek a Emila Medková: Souvislosti Malíř Mikuláš Medek a fotografka Emila Medková – manželé, ale i výrazné osobnosti našeho výtvarného umění druhé poloviny 20. století se v těchto dnech…

Zaostalí

Jsou Zaostalí skutečně zaostalí? Ve výstavních prostorách Městské knihovny v Praze se v těchto dnech představuje skupina Zaostalí. Nabízí zde nejen ohlédnutí za dobou ve které se zrodila (1987), ale…

jakub-spanhel-f

  Štětcem, hadrem, válečkem (Jakub Špaňhel)   S Jakubem Špaňhelem (1976), který studoval na AVU v letech 1995 – 2002, jsme rozprávěli v hospodách a kavárnách a pak také v jeho ateliéru v centru Prahy….

225px-Zdeněk_Beran

Rehabilitační oddělení (2007) Zdeněk Beran   Šedesátá léta přinesla v mnoha ohledech převratné změny a nové nazírání na člověka a jeho sebe-reflexi. Uvolňování  a překračování dosavadních tabu bylo s postupující dekádou evidentní…

Novák

  Jedno z druhého, druhé z prvního (2007) Vladimír Novák   Vladimír Novák (1947), absolvent Akademie výtvarných umění v Praze (1967 – 1973), podává s nezvyklou naléhavostí a obdivuhodným malířským přednesem věčně se navracející…

Juzova2

S kůží na trh (2007) Jůzová Irena   Na letošním Benátském bienále bude v Česko – slovenském pavilonu vystaven lukoprenový odlitek Ireny Jůzové (1965). Ve zvláštním prostoru připomínajícím luxusní butik bude v jakési…

Trabura

Pohyb mezi póly (2007) Roman Trabura   Cesta Romana Trabury (1960), absolventa AVU (1990 – 1996), vede od vzdorovitých undergroundových počátků až po reprezentativní autorskou výstavu na Staroměstské radnici v Praze,…

1 2