Pavel Besta

Besta

Vážení hosté, dovolte, abych Vás přivítal a zmínil zde několik slov či asociací, které mě napadají v souvislosti s obrazy Pavla Besty. Žijeme, jak se obecně soudí, v době postmoderní – v době, kdy…