2015

Púndžou

W. L. Púndža (1910 – 97) byl myslitelem či duchovním guru šířícím Buddhovo učení směřující k poznání svého pravého Já. Jako mladý se oženil a vstoupil do indické armády, ale postavení…

Lyotard-image

Jean-Francois Lyotard (1924 – 1998) byl významným francouzským představitelem postmoderní filozofie. V tomto dodnes diskutovaném pojetí se dřívější velké ideje (metavyprávění) rozpadají na řadu dílčích „jazykových her“ v důsledku ztráty společného jmenovatele….

1950s --- Fritz Lang, Austrian-American film director and producer, wearing his habitual monocle. --- Image by © Heinz-Juergen Goettert/dpa/Corbis

Theodor W. Adorno (1903 – 1969) byl německý filozof a estetik, představitel tzv. frankfurtské školy. Od setkání s Walterem Benjaminem se soustřeďuje jeho zájem také na polemiku s „kulturním průmyslem“ –…

Praha avantgardní_obalka_print.indd

Po stopách avantgardní Prahy Na knižních pultech se těší nebývalému zájmu publikace Praha avantgardní s podtitulem Literární průvodce metropolí v letech 1918 – 1938. Jedná se o záslužný, ojedinělý a zjevně dosud…

KAS58789a_skala4

Poustevník exhibicionista v Pardubicích Pryč jsou doby, kdy kýč a umění stály zřetelně a odděleně proti sobě. S relativizujícím časem postmodernismu i stále s důraznější tvůrčí nadsázkou a ironií se toto…

KAS59c5a0_Grygar_4537

Neobyčejné události Milana Grygara Galerie hl. m. Prahy pořádá v těchto dnech další z přehlídek mapujících či připomínajících tvorbu jednoho z „klasiků“ českého respektive evropského výtvarného umění. Po retrospektivě Jana Kubíčka (o…

KAS59ec7a_ok1

Oskar Kokoschka vášnivý a pravdivý Obrazy prozrazují o svém autorovi mnohé, dokonce více než by si to možná přál. Pokud není umělec epigonem či pouhým řemeslníkem s vyhaslou duší, lze vnímat…

KAS5a2caa_p5

Kosmický tanec Petra Pastrňáka Komornější galerie výtvarného umění se svým programem zpravidla výrazněji profilují. Sází buď na komerci, nebo naopak hledají a prezentují pozoruhodné projevy mimo hlavní proud. Pražská galerie…

KAS5a7323_jz0

Sochařské blues Jasana Zoubka V polovině ledna tohoto roku zahájila svou činnost Artinpark Galery sídlící nedaleko Prahy. V těsné blízkosti zámku v Průhonicích se její iniciátoři v čele s agilní galeristou Nadiou Rovderovou rozhodli pravidelně…

KAS5ab61e_lr1

Je všechno jinak? V pražském DOXu – Centru pro současné umění bylo na nedávné vernisáži plno a rušno. Otevírala se výstava známého páru: Barbory Šlapetové (1973) a Lukáše Rittsteina (1973) pod…

1 2 3