Radan Wagner, text: Richard Drury

RADAN WAGNER se řadí do volného proudu českého symbolismu, který se projevuje zejména v pojetí vnitřní krajiny a soumračných výjevů. Reflexe aktuální situace prostřednictvím osobní mytologie je charakteristickým rysem Wagnerovy výtvarné generace, která nastoupila na scénu během osmdesátých let minulého století. Obrazy tohoto autora představují blíže neurčené příběhy v prostředí s autonomním prostředím a časem. V jeho obrazech monumentální tvary pomalu krystalizují rozechvěným malířským rukopisem, vznášejí se vlastní energií a pohybují se v úzké vzájemnosti. V tajuplné stavbě pratvarů a pravztahů Wagner mnohoznačně vypovídá o průběhu existence, o pružných hranicích lidského vědomí. Mluví k nám o stálosti a pomíjivosti, o společné živelné a psychické přítomnosti, která přesahuje horizont předpokládané skutečnosti.

 

Richard Drury

1-20150228101145_00001

Success, your comment is awaiting moderation.