KH

Radan Wagner, text: Aleš Rézler

Obrazy, sny a vize Radana Wagnera

 

Koncem osmdesátých let, kdy byl „status quo“ společensky i politicky neudržitelný, se začínala prosazovat řada výtvarníků, z nichž některým se pak podařilo výraznějším způsobem zapsat se do povědomí kulturní veřejnosti, a co více, do dnešní doby v něm i setrvat. Mezi ně patří i malíř Radan Wagner. Již z prvního kontaktu s jeho obrazy je patrná zřejmá cílevědomost, s níž autor sleduje ideu svého výtvarného názoru. Výrazovými prostředky jsou mu symboly známé z mytologie, kultu i prosté archetypální formy a jejich formace. Jednoduchá stylizace, s níž Wagner dosahoval koncem osmdesátých let účinného sdělení, ustupuje v současné době komplikovanějším kompozicím a zátiším. Plocha pozadí archetypálních tvarů a poetických symbolů je více strukturalizována, evokuje oscilativní, chvějivý pohyb a rafinovanějším způsobem svádí pozornost na ústřední motiv. Tyto vize i nadále vyhovují i po obsahové stránce pečlivému zájmu o udržení meditativní polohy nebo i jejího zvýrazňování. Víme, že tato poloha má již svoje místo v české malbě a jedno z Wagnerových východisek je ve vědomé kontinuitě a příklonu k domácí tradici. Prosté archetypální motivy nesou v sobě magickou přitažlivost. Úspornost formy, i když provedené s jistotou a smyslem pro definitivu, nerozptyluje pozornost a přímo vybízí ke koncentraci mysli a vnímání. O tomto záměru vypovídají ostatně i názvy děl související jen volně s inspiračními zdroji (společná přítomnost, I odtamtud, Pramen, Koncentrace, tanec pod mrakem aj.). Chápeme-li Wagnerovu tvorbu jako autorskou vizualizaci podvědomí, nabízí se nám možnost sdílet obrazy autorových pocitů. V podvědomí probíhají některé projevy duševní činnosti, které navenek vyplouvají právě jako obrazy, vizualizované duševní stavy, pocity, reakce na „vnější zásahy“. I v případě snového prožitku, kdy je tento proces nejmarkantnější, jsou zkušenosti promítány do obrazů, z nichž některé se uchovávají tak dobře, že se nám vybavují ještě po letech.

 

Aleš Rezler (úryvek textu z roku 1996), k výstavě: Radan Wagner, Malá retrospektiva, Galerie F. Jeneweina

 

 

Success, your comment is awaiting moderation.