1-Obraz087

Radan Wagner a Jasan Zoubek v Olomouci (výstava), 2008

Radan Wagner a Jasan Zoubek vystavují v Moně Lise

2.10.2008 17:49

Galerie Mona Lisa se od svého vzniku zásluhou Libora Grónského věnuje prezentaci předních českých a občas i zahraničních umělců. Povědomí o nich má olomoucký lékař a galerista velmi rozsáhlé, což dokumentuje i právě probíhající výstava obrazů Radana Wagnera a soch Jasana Zoubka.

Výstava je sice určena široké veřejnosti, ale je zřejmé, že jistá exklusivnost vystavených děl sama řady zájemců vytřídí. Oba autoři patří k umělcům s velkým tvůrčím renomé. Radan Wagner vystudoval v letech 1975 – 1979 Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze a v letech 1980 – 1984 dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1993 obdržel Cenu Masarykovy akademie umění v Praze. Wagnerova tvorba se orientuje na sugestivní členění plochy a s ním spojené úsilí o jistou a velmi konkrétní výtvarnou podobu abstraktních pojmů, jako je světlo, odlesk a podobně. Obdivuhodná je Wagnerova vynalézavost a často až počítačově dokonalé variace, jež spolu s tlumenou barevností “organizovaně” působí na lidskou psychiku.

Foto: Bohumír Kolář

Sochař Jasan Zoubek je syn sochařů Evy Kmentové a Olbrama Zoubka. Vzhledem k nekonformní povaze dal přednost životním zkušenostem před studiem, přesto se však časem propracoval (jakoby proti své vůli) mezi naše nejvýraznější osobnosti postmoderního umění. V Galerii Mona Lisa se představuje obsáhlou škálou sochařsky pojednaných stél, jež nepostrádají autentičnost a dodávají prostoru svébytnou výtvarnou pečeť. Ke své tvorbě využívá dřevo, osinkocement, beton, kámen a bronz. V Olomouci jsou všechny objekty z umělého kamene. Poněvadž Zoubkovy sochy také směřují k abstrakci, vyvolává výstava v Moně Lise v návštěvnících pocit velmi kultivovaného setkání.
Výstava potrvá do 17. října.

Bohumír Kolář

Success, your comment is awaiting moderation.