Když Středočeský kraj uzavírá svou “bránu”…

Středočeský kraj uzavřel svou bránu

Z pražské kulturní scény definitivně zmizela další galerie. Její zřizovatel – Středočeský kraj – se v těchto dnech (6. 1.) rozhodl své infocentrum (STIS) a galerii (GATE), které sídlily na rohu Husovy a Karlovy ulice. Tato „brána poznání“ lákající turisty i domácí návštěvníky je zamčena. Uzavřena je tak náhle i zde probíhající výstava ze sbírek Kanonie premonstrátů na Strahově, která měla trvat do 28. Února tohoto roku. Ani zástupci premonstrátů, jak uvádí kurátor jejich sbírek Libor Šturc, neobdrželi žádnou oficiální písemnou zprávu.

Neblahá tušení se naplnila. Středočeský kraj chce lukrativní prostory v historickém jádru města pronajmout dalším zájemcům a získávat tak pravidelný příjem. Přitom se jedná o výstavní prostor, který byl k tomuto účelu přebudován na počátku sedmdesátých let 20. Století. Zde se odehrála celá řada mimořádných a úspěšných přehlídek převážně českého moderního umění. Středočeská galerie se tak stala jednou z nejprestižnějších a nejnavštěvovanějších. Po změně jejího statutu na České muzeum výtvarných umění (ČMVU) v roce 1993 rozhodla v roce 2009 tehdejší rada Středočeského kraje na návrh Davida Ratha o přestěhování do Kutné Hory. Ve zdejší bývalé Jezuitské koleji se měly odehrávat velké přehlídky umění.

Pod nynějším názvem Galerie středočeského kraje (GASK) měla být ohromující výkladní skříní kulturního dění. Tento megalomanský si ovšem vyžádal značné finanční prostředky a byl (či je) závislý na státních dotacích. Ty se ovšem s nečekaným ukončením Rathovy kariéry výrazně omezily. Odborní pracovníci, dosud sídlící v Husově ulici, byli ovšem skeptičtí. A nakonec se potvrdily jejich obavy: České moderní umění prezentované mimo Prahu nemá šanci na důstojné přežití. Návštěvnost v GASKu je mizivá a střídající se vedení nemohlo v odlehlých obřích prostorách navázat na pražské úspěchy. Pro našince je to z Prahy na výstavu daleko a zahraniční návštěvníci, hnáni houfně cestovkami, míří za úplně jinými kutnohorskými atrakcemi.

Uvolněné místo v Husově ulici mělo být využito jako infocentrum a menší galerie. Následovala nákladná rekonstrukce za více než 60 milionů korun. V roce 2009 uvedl Rath v tiskové zprávě důvody stěhování: „Vzhledem k umístění objektu v turisticky velmi významné lokalitě Prahy je žádoucí rozšířit prostor určený propagaci Středočeského kraje a činnost ČMVU přesunout do připravovaného Centra umění (GASK) v areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře, které plně vyhovuje všem standardům v oblasti galerií.“ Proti tomuto „smělému“ kroku se postavilo tehdejší vedení ČMVU v Praze v čele s ředitelem Ivanem Neumannem a označilo jej za nepromyšlený a pochybný: „ČMVU v Praze působí v historických budovách v Praze v Husově ulici pro fungování muzea umění cíleně rekonstruovaných od roku 1973. Právě tady si muzeum vybudovalo svoji nepřehlédnutelnou pozici v síti českých muzeí umění a v panoramatu pražského celostátního kulturního dění. Ohrazujeme se proti tomuto direktivnímu mocenskému jednání. Ohrazujeme se proti jednání MUDr. Daviva Ratha, který bez znalosti problematiky předložil tento ´likvidační´ materiál k projednání radě. Ohrazujeme se proti nekompetentnímu rezortu kultury ze strany Krajského úřadu i rady pro kulturu. Ohrazujeme se se rovněž proti jednání krajských úředníků, kteří si už na půdě muzea sjednávají schůzky, obhlížejí kanceláře a povýšeně se dotazují pracovníků muzea ´zda už mají sbaleno´.“ Ujištění, že v Kutné Hoře bude líp se zákonitě nenaplnilo. Zkušený ředitel a renomovaný historik umění Ivan Neumann se přesto pokusil o nemožné. Pod jeho vedením úspěšně proběhla v Kutné Hoře rekonstrukce a celková koncepce výstavních prostor a zázemí jakož i výstavního plánu. Přesto byl tento „neposlušný“ rebel 2. 2. 2009 odvolán, ovšem až když bylo všechno hotovo. V roce 2010 proběhlo v GASKu slavnostní otevření, avšak již za účasti nového ředitele.

Ale zpět do Prahy a nedávné minulosti. GATE, neboli brána do Středočeského kraje v Husově ulici, je zavřena. Spolu s infocentrem měla ve skromnějších poměrech přilákat lidi. To se ale od roku 2012 nedařilo podle jakýchsi představ. Zřizovatel tedy došel k závěru, že to nefunguje podle původních záměrů. Je ale přeci evidentní, že taková zařízení nemohou být soběstačná. Jedná se tedy opět o onu „nekompetentnost“ a nulovou orientaci v kulturním respektive tržním prostředí?

Výstavy Františka Drtikola, Josefa Čapka či Jiřího Sopka v GATE galerii tedy patří minulosti. Výstavní sály, které jsou vybaveny profesionálním osvětlením, klimatizací a bezpečnostními prvky zejí prázdnotou. Čekají na nového nájemce. Je pravděpodobné, že ten bude brzy nabízet spíše artikl zapadající do komerční sféry okolních domů. Je pošetilé se domnívat, že za malou návštěvností stál špatný výstavní program (ač můžeme mít k jeho podobě výhrady). Umění má své meze a pravidla. Některé kancelářské prostory bývalého infocentra jsou již pronajaté. Teoreticky si kraj mohl nechat alespoň galerii, ale rada se však rozhodla schválit záměr pronajmout všechny prostory domu. Bude z toho víc peněz. Jde ale všechno takto přepočítávat?

Celkem bylo v galerii GATE uspořádáno devět výstav. Podle radního pro kulturu Zdeňka Štefka z KSČM ale návštěvnost moc velká nebyla. Michal Kašpárek, pověřený vedením galerie však uvedl, že ročně do ní přišlo zhruba 25 000 platících návštěvníků. Dalších několik desítek tisíc přišlo do infocentra. Tedy: kdyby se ušetřilo za miliony proinvestované v Kutné Hoře, mohlo to slavné a prestižní bez potíží dále existovat. Kdyby se ovšem chtělo naslouchat povolaným. Někdy méně je více.

Radan Wagner

KIT51cc31_gate

Success, your comment is awaiting moderation.