2011

Balcar M

Jiné horizonty (Martin Balcar) Každý si vytváříme vlastní obraz světa. Snažíme se po svém vkročit za pouhé existování a hledat jazyk k jeho uchopení, posuzování a vyložení. Činíme tak svému okolí,…

Rona

Rónova Božská komedie Zimní období by mělo sloužit k zklidnění i zamyšlení. Člověk by měl mít současně odvahu k soustředěné sebereflexi přinášející s sebou kladení základních otázek. Probíhající výstava stále tvrdohlavého Jaroslava…

Pěchouček

Dvě hodiny umění Michal Pěchouček (nar. 1973 ) je zvláštní osobou i uměleckou osobností. Pohybuje se v různých ohledech na poli průstupů tradičních výrazových postupů i experimentů, privátního i obecného, snového…

Pinkava

Krásný smutek a roztomilá šerednost Podzim letošního roku patří dekadenci. Tímto fenoménem se zabývá hned několik probíhajících výstav v Praze (Rudolfinum, Dox), Brně (Dům umění) a Plzni (Západočeská galerie). V posledně jmenované…