Jan Pištěk

jan-pistek2

Mezi nebem a zemí (Jan Pištěk)   Jan Pištěk (nar. 1961), studoval AVU v letech 1980 – 1986, patří ke generaci nastupující v průběhu druhé poloviny 80. let, jenž byla k vidění zprvu…

jan-pistek2

Nad obrazy Jana Pištěka u příležitosti jeho výstavy v Ostravě Člověk je bez varování na chvíli vržen do nekonečného vesmíru, okolního světa, určité krajiny, daného prostoru. Ocitá se náhle uprostřed…