Radan Wagner, Vrchlabí, 5 vět

Proč maluji?                Radan Wagner

 

 

Malování je pro mě cestou k hlubšímu pochopení společné existence i vlastního světa.

 

Je možností a snahou reflektovat i bytostnou touhou rozpoznávat jevy proměnlivého chaosu a ideje trvajícího řádu, také však vzhlížením k tušeným přesahům.

 

V tomto procesu nahlížení se prolíná rozum a cit, soustředěné rozjímání přechází v osobní interpretaci dílčích okamžiků i zásadních mezníků.

 

Obraz se mi tak stává poetickou metaforou, nebývalým dotykem i povznášejícím úžasem.

 

Je setkáváním mezi uvnitř a venku.

 

 

 

 

For me, painting is a way to a deeper understanding of our common existence, and my own world.

 

It is an opportunity and an attempt to reflect the overwhelming desire to determine the phenomena of constantly changing chaos and the idea of permanent order, but also to look up at what I sense goes beyond that.

 

In that process of examination, sense and sensibility are combined, and concentrated thought becomes the personal interpretation of individual moments and crucial milestones.

 

A painting therefore becomes poetic metaphor, uncommon contact and uplifting amazement.

 

It is where inner and outer meet.

 

1-DSCN7101

Success, your comment is awaiting moderation.