od RW

sartre-existence

VÝROČÍ                                                            Jean – Paul Sartre V letošním roce si připomínáme několik výročí spojených s osobností a dílem Jean – Paul Sartra (1905 – 80). Tento klíčový filozof a spisovatel 20. století se…

Vobecký

HOVOR      František Vobecký    Zapomenutý příběh Každá historická epocha je zpětně nahlížena v závislosti na dostupných a ustálených informacích, ale i osobní projekcí. Z jednotlivých časových period na nás dýchá nezaměnitelná atmosféra, respektované…

Richard_Weiner

VÝROČÍ                Richard Weiner Tentokrát v této rubrice vzpomeneme 130. výročí narození Richarda Weinera (1894 – 1937) – českého básníka, prozaika a publicistu. Čtenářům je znám především jako autor významné, avšak poměrně…

791781-img-miroslav-tichy

PROFIL Miroslav Tichý              Světový podivín z Kyjova Miroslav Tichý (1926 – 2011) byl svéráznou postavou, žijící na okraji společnosti a stranou uměleckého světa. Přestavoval prototyp podivína ukrytého před zraky svého okolí –…

Pavlík

Do všech stran i proti sobě Petr Pavlík (1945) je významným malířem, sochařem, teoretikem, publicistou i pedagogem. Jeho dílo, ač především vřazováno do okruhu Skupiny 12/15, Pozdě, ale přece, se…

Kubíček

Jan Kubíček       Umění být odvážným                                          Portrét Touha po bytostném řádu a čisté srozumitelné komunikaci vede nakonec k vyčlenění a nutnému osamění. V životě i umění, zdá se. Otevřenost, nekompromisnost, přímé řešení bez…

2.-Jiří-Karásek-ze-Lvovic

HISTORIE Karáskova galerie V atmosféře meziválečného Československa se nadále aktivovala umělecká scéna; nastal zlatý věk četných skupin, spolků, časopisů, nakladatelství i výstavních síní. Jednou z památných se stala Karáskova galerie, slavnostně otevřena…

StorchMarien1929

HISTORIE                          Aventinská mansarda Volný historický cyklus ohlížející se po významných kulturních místech, spolcích, výstavních síních a galeriích se tentokrát týká slavné Aventinské mansardy i jejího iniciátora Otakara Štorch-Mariena. Je připomínkou…

Beseda

HISTORIE                 Umělecká beseda První polovina 20. století přinesla nebývalý rozkvět moderního umění, které razantně směřovalo k novým obzorům a průzkumům. Zrychlený čas a pokrok byl vnímán ve zjitřeném sebe-vědomí jako plynulá…

BTT4a85b7_manes

HISTORIE      Výstavní síň Mánes Spolky a jejich budovy vždy odrážely kulturní život, umělecká směřování i míru mezioborové vzájemnosti a soudržnosti. Také bávají svědky osobních i tvůrčích ambicí, stejně jako ekonomických…

1 2 3 4 5