Radan Wagner, Mezi světy, výstava, Mladá Boleslav, 2008, (koncepce Veronika Marešová)

 

RADAN WAGNER – Tisková zpráva a biografie (aktualizace)

Radan Wagner (1958) představí své obrazy z posledních let. Na českou výtvarnou scénu nastoupil v druhé polovině osmdesátých let na polooficiálních generačních výstavách (K ROK, Otevřený dialog – Vinohradská tržnice, Praha). „V té době navazoval na symbolistní tendence, na které reagoval osobitým způsobem v přímém vztahu k současnosti. Novější obrazy jsou více oproštěné, představují zpravidla zjednodušené tvary a střídmé barevné kombinace,“ (Jiří Machalický). „Směřuje k osobitě chápané, měkké geometrii – na skutečnosti dosud závislé, ale v podstatě již abstraktní,“ (Jiří Hůla). „Wagnerovu tvorbu chápeme jako autorskou vizualizaci podvědomí, kde probíhají některé projevy duševní činnosti, které navenek vyplouvají jako obrazy, vizualizované stavy, pocity a reakce na vnější situaci,“ (Aleš Rézler).

Wagner se prezentoval na řadě výstav samostatných (v poslední době v Galerii Ladislava Nováka v Třebíči, 2012 nebo v Galerii Dolmen v Praze, 2010), ale i společných či tematických (Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Galerie Horst, Nitteau, Německo, Městská Galerie Venray, Holandsko, pražské Galerie Millenium, Art Pro, Mánes, Nová síň atd.).

Radan Wagner: Proč maluji?

Malování je pro mě cestou k hlubšímu pochopení společné existence i vlastního světa.

Je možností a snahou reflektovat i bytostnou touhou rozpoznávat jevy proměnlivého chaosu a ideje trvajícího řádu, také však vzhlížením k tušeným přesahům.

V tomto procesu nahlížení se prolíná rozum a cit, soustředěné rozjímání přechází v osobní interpretaci dílčích okamžiků i zásadních mezníků.

Obraz se mi tak stává poetickou metaforou, nebývalým dotykem i povznášejícím úžasem.

Je setkáváním mezi uvnitř a venku.

For me, painting is a way to a deeper understanding of our common existence, and my own world.

It is an opportunity and an attempt to reflect the overwhelming desire to determine the phenomena of constantly changing chaos and the idea of permanent order, but also to look up at what I sense goes beyond that.

In that process of examination, sense and sensibility are combined, and concentrated thought becomes the personal interpretation of individual moments and crucial milestones.

A painting therefore becomes poetic metaphor, uncommon contact and uplifting amazement.

It is where inner and outer meet.

 

 

  • Radan Wagner: biografie

Radan Wagner (1958) studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od druhé poloviny osmdesátých let začal vystavovat samostatně či na neoficiálních generačních přehlídkách (K ROK – kulturní dům Barikádníků, Otevřený dialog – Vinohradské tržnice). Během devadesátých let jsou Wagnerovy obrazy prezentovány v galeriích u nás i v zahraničí (Německo, Holandsko, USA). Jeho práce sledují a interpretují teoretici či historici umění (Ivan Neumann, Josef Hlaváček, Richard Drury, Václav Vokolek, Miloslava Hlaváčková, Jiří Machalický, Aleš Rézler, Jiří Hůla), vycházejí články a recenze či filmové portréty (Ateliér, Česká televize, Lidové noviny). V průběhu let se Radan Wagner věnoval svobodnému povolání nebo spolupracoval i jako výtvarný kritik (Revue Art, Český rozhlas, Reflex, Literární noviny, Česká pozice). V Praze naposledy představil své malířské dílo v roce 2010 v Galerii Dolmen pod názvem „Deset let v tahu“. Jeho práce jsou zastoupeny v řadě soukromých sbírek u nás i v zahraničí.

 

Žije a pracuje v Praze a Říčanech.

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Success, your comment is awaiting moderation.