Červený horizont, 2007, 110x95 cm, akryl, platno

Červený horizont, 2007, 110×95 cm, akryl, plátno