RevueArt

Nietzsche187a

Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) byl německý filosof, klasický filolog, básník a skladatel (i když jeho poezie a hudební kompozice byly zastíněny jeho pozdějšími filosofickými spisy). „Zdánlivý“ svět je svět jediný…,“pravý svět“je pouze…

Charles_Baudelaire-2

Úvahy o některých současnících Charles Baudelaire (1821 – 1867) byl francouzský básník, překladatel a umělecký teoretik i kritik. Pověstné jsou jeho statě o Salónech (první napsal v roce 1845). Činností výtvarného…

arthur_schopenhauer_33

Arthur Schopenhauer (1788 – 1860), německý filozof, otec moderní psychologie a „nejracionálnější filozof iracionálna“, je jedním nejvýznamnějších a nejvlivnějších myslitelů novověku. Jeho stěžejní dílo Svět jako vůle a představa (1819)…

Eugene_delacroix

Eugéne Delacroix (1798 – 1863): Deník Všechno mě přesvědčuje o nutnosti uzavřít se více do samoty. Nejkrásnější a nejcennější chvíle mého života uplývají v rozptýleních, která mi nakonec přinášejí jen nudu….

1 5 6 7